БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН

АСОЦИАЦИЯ

21

Лицензирани жребци

500

животни в родословна книга

60

Регистрирани членове на АБСК

На 06 – 07 ноември 2020 г., конна база „Тракиец“, с. Житница се проведе тестиране и изложение на коне от породата Български Спортен Кон

Породата Български Спортен Кон

За Български спортен кон се приемат всички коне родени в Република България от родители принадлежащи към утвърдени в светавен мащаб спортни породи.

Родителите трябва да бъдат вписани в съответната Родословна книга или съответния Регистър на породата в т.ч. Български Спортен кон, при условие, че той отговаря по тип и работоспособност на изискванията за спортни коне селекционирани за класическите дисциплини на конния спорт и не принадлежи към друга отечествена или международна спортна порода развъждана в Република България.

Не се предвиждат ограничения по отношение на процентното съотношение на генетичната плазма (кръвност) от породите участващи в развъдния процес.

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация български спортен кон” e регистрирано с Решение №1 от 27.04.2006 г. на Софийски градски съд да извършва развъдна дейност, съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.

Асоциацията работи с разрешение от Министерство на земеделието и храните. То е издадено на основание чл.296, ал.2 от Закона за животновъдството, протокол №20/31.01.2011 г. на комисията за одобряване на развъдните програми, назначена със Заповед РД 09-25/18.01.2011 г. на министъра на земеделието и храните.

Лицензирани жребци

Лицензирани могат да бъдат жребци оу всички признати по света спортни породи коне. Конете трябва да бъдат записани в съответните Родословни книги на породите, или да са  включени в Регистър Български спортен кон, при условие, че по тип отговарят на изискванията за спортните коне, използвани за класическите дисциплини на конния спорт.

Свържете се с нас

2 + 0 = ?

Use either normal contact forms, like the one above, or similar looking mailchimp forms that let your customer directly subscribe to your mailchimp newsletter!

Адрес за кореспонденция:

гр. Стара Загора 6000
Тракийския университет

проф. Георги Бързев

тел: +359 87 8880951
email: barzevg@gmail.com